Gå för Sverige är ett ekumeniskt initiativ. Vi som gör detta är ett antal kristna gemenskaper, som vill se ett Sverige förvandlat av Jesus. Har du frågor? Kontakta gärna Alf Lax på 076-631 43 55 eller Mats Nyholm på mats.nyholm@svenskakyrkan.se