Gå för Sverige är ett ekumeniskt initiativ och en EFS-grupp i Svenska kyrkan. Vi som gör detta är ett antal kristna församlingar, som vill se ett Sverige förvandlat av Jesus! Har du frågor?
Kontakta gärna Alf Lax på 076-631 43 55 eller
Mats Nyholm på  mats.nyholm@svenskakyrkan.se

Östgötavandringen är ett nytt initiativ för i år (2021). Om du vill veta mer kan du kontakta David Sundell på 073-0248501 eller Göran Nordfeldt på 070-9130710
Du kan läsa mer bakgrunden till Östgötavandringen på det här brevet:
Det är är korset vi kommer vandra med i Östergötland