Uppdatering med anledning av coronasituationen: Vi kommer givetvis att se till att följa alla restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Gå för Sverige handlar om att gå från norr till söder genom Sverige för att sprida budskapet om Jesus och be för landet. Vi startar i Haparanda måndag 1 juni och avslutar i Ystad söndag 4 oktober och stannar däremellan på 120 platser. Varje dagsvandring är ca 1-2 mil. På respektive ort hålls en samling utomhus på den mest lämpliga mötesplatsen. Kanske 3 personer samlas, kanske fler. Dock inte fler än 50. Samlingen skall innehålla evangeliet om Jesus, Hans äkta kärlek och vårt behov av förlåtelse och liv! Man kan gärna engagera ortens lokala sångare, politiker och kyrkligt aktiva. För Jesus, för människorna, för Sverige.
Man är med på de sträckor eller på de orter man vill. Mer detaljerad information kommer löpande i takt med att vi närmar oss.

Du som vill vara med på en eller flera vandringar anmäler dig här på hemsidan för det datum/sträcka som passar dig! Du kan antingen välja att bara vara med på vandringen, eller att vara ansvarig. Det senare innebär att du ansvarar för att ordna någon som vill gå och hålla i samlingen, vilket kanske oftast är du! 

Dagsschema
Kl 10 – Dagens korsvandring startar
Ca. 14-15 – Ni kommer fram till platsen, vilar och äter
Kl 18 – Offentlig samling